<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Silvija Seres: Dette krever fremtiden av deg

Hva har tre bøtter, et triangel og et trehodet beist med fremtiden å gjøre? Her deler Silvija Seres hennes viktigste råd for hvordan du møter fremtiden på best mulig måte.


— Uten kunnskap om teknologi kan du ikke ha en mening om hvilken vei fremtiden tar, forteller investor og teknologiekspert, Silvija Seres. Her deler hun hemmeligheten bak beistet, bøttene og triangelet.

Bli et trehodet beist

— Det trehodet beistet er hva du må bli for å være best mulig rustet for fremtiden. Du må kunne litt om teknologi, ha en visjon for hvor du skal ta selskapet, organisasjonen og deg selv. Til slutt må du være modig med et optimistisk syn på fremtiden.

Fyll tre bøtter

— Den første bøtten handler om hvordan du kan bruke de nye teknologiene til å skape effektivitet. Den andre handler om hvordan du kan skape nye forretningsmodeller og den siste handler om å forstå ditt sosiale ansvar i den nye verden. Den er større og annerledes enn den du har hatt frem til nå.

Skap et triangel

— Triangelet er behovet for hvordan du skal kombinere teknologi, samfunnsfagsvitenskap og business i mye tettere enn det vi har gjort tidligere, forteller Seres og fortsetter:


— Problemet med samfunnsvitere, politikere og filosofer er at de ikke kan nok teknologi, men likevel tolker de retningen og farten. Du må forstå hvordan teknologien fungerer for å forstå hvordan den vil utvikle seg.

Hør hele foredraget ved å trykke deg inn her.