Dette er de bærekraftige endringene i finanssektoren

På jakt etter lån i fremtiden? Da kan du ende opp med å måtte bevise hvor bærekraftig prosjektet eller selskapet er for å skaffe den nødvendige finansieringen.

– I finansverdenen har investeringer og investorer endret seg mye de siste 1,5 til to årene. De er mye mer oppmerksomme på verdiene til selskapet ditt. Det fortalte seniorrådgiver i Nordea, Thina Saltvedt, i samtalen med konferansier Lillian Gjerulf Kretz.

Saltvedt: Investeringer er i ferd med å endres

Ifølge Saltvedt er kriteriene for å sikre seg finansiering i ferd med å endres.

– Når du skal gi et lån eller hjelpe et selskap som trenger å finansiere et prosjekt, er du nødt til å se på hvor bærekraftig selskapet er. Vi kommer blant annet til å se på faktorer som sier noe om hvordan selskapet ditt tar vare på miljøet, hva slags selskap du driver, hvordan kan du sammenlignes med resten av bransjen: Det kan være alt fra hvordan selskapet ledes, likestilling og vannbruk.

Saltvedt er av oppfatning av at disse faktorene kommer til å bety mer i tiden fremover fordi selskaper er nødt til å være mer transparente etter hvert som de utvikler seg.

– Det er blant dette investorene spør etter, men også for finansinstitusjonene i tillegg.

Er det mulig å skape sirkulære forretningsmodeller for næringslivet?

– Jeg tror vi er nødt til å endre våre verdisyn. Det er ikke noe nytt, fordi det er mange som allerede har gjort det for lenge siden. Men vi må være bevisst på hvordan vi bruker ressursene våre.

Saltvedt snakket om sirkulærøkonomien, og hvordan vi er vant til å produsere noe, bruke det og kaste det enten når man kjøper noe nytt eller det blir ødelagt.

– Nå er du nødt til å se på hvordan produktene dine kan bli del av et sirkulært samfunn. Det gjelder allerede fra du starter på et prosjekt, eller begynner å utvikle et produkt. Tenk på hva slags ressurser du trenger. Hvordan kan du gjenbruke disse ressursene? I stedet for å produsere noe, bruke det og kaste det vekk, er du nødt til å tenke sirkulært allerede fra begynnelsen når du starter med å designe et produkt, sa Saltvedt, før hun la til:

– Dette er interessant fordi det også kan skape gode forretningsmuligheter.

Saltvedt trekker frem 22 utbyggingsselskaper som jobber sammen i noe som kalles «Byggfloken» og som på grunn av det vil få større sirkulære forretningsmuligheter.

– Denne sektoren står for 40 prosent av utslippene i Norge. De har ikke hatt produktivitetsvekst de siste 20 årene. Men nå, ved å jobbe sammen, kan disse 22 selskapene se på hele verdikjeden i byggebransjen og finne ut av hvordan de kan gjenbruke materialer på en bedre måte. Hvordan kan vi gjøre hele verdikjeden mer effektiv? Og på den måten også redusere kostnader og utslipp, og på den andre siden øke produktiviteten.