Derfor kan nerdene bli fremtidens ledere

Har du hørt begrepet HIPPO? MIT-professor Andrew McAfee forklarer akronymet som «Highest Paid Person's Opinion». Men hva betyr det egentlig?

– Det er faktisk av disse (red. anm. HIPPO) de fleste beslutningene blir tatt i selskaper i dag, sier McAfee, før han legger til:

– Du er kanskje nødt til å ta en beslutning, lage en prognose eller predikere noe. Du må ta en vanskelig avgjørelse. En HIPPO ble en HIPPO fordi de gikk på fancy skoler, har en fin jobbtittel, og de tok én riktig beslutning for syv år siden – og de har aldri latt deg glemme det siden.

McAfee forklarte at det som er interessant, er at et team gjerne har et knippe analytikere, som lager analyser og presenterer det for en HIPPO.

– HIPPO-en sier til syvende og sist: «Tusen takk, analytikere. Jeg skal ta tallene til etterretning, og legge det inn i min HIPPO-prosess. Min HIPPO-prosess er basert på ekspertise, erfaring, bedømmelse, intuisjon og magefølelse. Det er slik vi skal ta beslutningen». Og teamet sier: «Tusen takk HIPPO. Vi ser frem til å se hva din kloke beslutning kommer til å bli».

Dette er HIPPO-ens fiende

McAfee fortalte om fienden til en HIPPO – det han vill kalle for en nerd.

– En nerd er noen som tar det helt omvendte av en HIPPO-tilnærming for å ta en viktig beslutning, prediksjon, bedømmelse eller hva det måtte være, fortalte han, før han la til:

– Det en nerd gjør, er at vedkommende begynner med en intensjon, anelse og en gjetning om hva som skjer. Det er her det blir forskjellig. Det en nerd gjør annerledes enn en HIPPO, er at nerden tester intensjonen, prediksjonen og anelsen om det som skjer. De gjennomfører analyser, gjennomfører eksperimenter og samler inn data fra den virkelige verden.

«Gå dit bevisene tar deg»

Ifølge McAfee er det dette som blir den kritiske delen: Hvis ikke bevisene stemmer overens med nerdens intuisjon, kommer nerden til å prøve hardt å legge intensjonen fra seg og følge bevisene.

– Nerdens motto er gjerne: «Gå dit bevisene tar deg», og HIPPO-ens motto er: «Stol på magefølelsen», fortalte han, før han la til:

– Dette er uforenelige stiler for å få ting gjort, og ta beslutninger i selskaper. Det jeg synes er fantastisk, er at vi akkumulerer veldig god forskning med beviser om hva som skjer i konkurranser mellom HIPPO-ens beslutningsstil og en totalt nerdete stil for å ta den eksakt samme beslutningen.