Derfor kan ledelse være løsningen i den fjerde industrielle revolusjon

Til forskjell fra de tre tidligere revolusjonene, er denne helt annerledes: «Den fjerde industrielle revolusjon». Gjennom de tre tidligere revolusjonen, har utviklingen tatt et stort skritt hver eneste gang. Nå tar vi mange store skritt i en verden spekket med teknologi samtidig.

Nye teknologiske fremskritt som «skyen», tingenes internett, robotteknologi, droner, blokkjede, 3D-printing, autonome kjøretøy, ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens eksisterer allerede og er på full fremmarsj.

 – For oss er dette mye å holde tritt med, fortalte Oxford-foreleser Dr. Chris Kutarna fra hovedscenen under konferansen, The Future of Technology and Sustainability.

Kutarna forsøkte i foredraget å øke forståelsen blant deltakere om hvordan den fjerde revolusjonen er annerledes enn de tidligere, og hva som må til for å møte utfordringene i fremtiden.

Derfor må vi forstå realitetene og mulighetene

Hovedbudskapet handlet om hvis man virkelig ønsker å forstå drivkreftene bak det som skjer i dag globalt, er man nødt til å forstå to ting samtidig: realitetene og mulighetene i tiden vi lever i.

– Ved å se på de det som er reellt i dag, ser vi de ustoppelige kreftene som forvandler økonomien og samfunnet. Det kan være krefter som automatisering, og mulighetene for å erstatte mennesker med maskiner og algoritmer. Insentivene som hvert enkelt selskap står overfor når det kommer til automatisering av det de kan, på tvers av hele selskapet, bidrar med å utslette godt betalte jobber i middelklassen. Dette er jobber som har gjort det mulig å nyte et middelklasse-liv. Likevel motsetter mange av oss denne trenden, men realiteten er – i stor grad – at dette allerede har skjedd.

Svaret? Lederskap, ifølge Kutarna

Kutarna trakk frem dette som en av realitetene i dagens samfunn, og mener at vi heller må fokusere på mulighetene i fremtiden.

– Vi ser allerede bevisene på menneskehetens uutslettelige ild. Vi ser beviser på vår villighet til å nå lenger enn det som allerede eksisterer, og kanskje risikere alt vi har, for å oppnå noe nytt, immateriellt, økt rettferdighet, godhet, egenkapital eller velstand.

Ifølge Kutarna kan vi i dag se denne ilden blant annet i kampene mellom privat eierskap og offentlige reguleringer av teknologi-plattformer.

– Det eneste store spørsmålet i vår tid er enkelt: «What happens when the unstoppable forces meet the unquenchable fire?», spurte Kutarna, før han la til:

– Jeg tror svaret er lederskap. Med lederskap mener jeg motet til å stå midt i denne kollisjonen og forsøke å finne ut av hva man skal ta vare på og hva man skal gjenoppfinne. Hva må aksellereres og hva skal tilintetgjøres.