<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

#6: Stadig flere “gladlaks” ved hjelp av teknologi

Sjømatsektoren er Norges nest største eksportnæring. Men hvordan bruker de sensorer, metadata og robotisering for at fisken skal få en bedre livssyklus?

Det snakker produktsjef Harry Osvald Hansen i Måsøval Fiskeoppdrett og fagsjef for marked og utvikling, Kjetil Hestad i Sjømatbedriftene om i den nyeste podkastepisoden.

– Laksenæringen har hatt utfordringer med lus. Nå har imidlertid næringen gjennomgått et paradigmeskifte. Vi har gått fra å bruke kjemikalier til ikke-medikamentell behandling helt uten kjemikalier. Eksempelvis kombinerer vi rensefisk, en fiskeart som spiser lakselus, og laserteknologi. Dette gjør at vi kan ha flere “gladlaks” i merdene våre, forteller Hansen.

Hvert år bruker oppdrettsnæringen enorme summer på innovasjon og utvikling av ny teknologi for å skape en bedre hverdag for fisken i merdene. Hestad forteller om strenge retningslinjer for hvor mye lus som er akseptabelt på hver enkelt fisk. Han mener næringen fortjener stor honnør for at dette er noe de tar alvorlig.

– Vi må heller ikke glemme at teknologi har gjort oppdrettsnæringen veldig transparent. Kundene som kjøper fisken i butikken kan til enhver tid se hvor laksen kommer fra, når den ble slaktet og hvordan den ble fraktet.

Lær mer om blant annet Måsøvals høyteknologiske vaksinemaskin og kameraer i denne podkastepisoden.  


Sharing is caring:


Join 3,000 others at our next conference on September 23-24, 2020