<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

#5: Slik endrer teknologi skolen

Førsteklassingene i Bærum kommune har koding og programmering på læreplanen. Gjennom prøving og feiling lærer elevene risikovilje til å teste ut nye løsninger.

– Alle har forstått at teknologi er kommet for å bli og at dette er noe vi må lære elevene å håndtere. Hvorvidt det er en plan for hva teknologien skal gi elevene, opplever jeg imidlertid som sprikende fra kommune til kommune, sier strategisk skolerådgiver i Atea, Elisabeth Palmgren. Hun er tidligere rektor ved Teglverket skole.

I samtalen med programleder Christian Brosstad og spesialrådgiver i Bærum kommune, Christian Sørbye Larsen, utforsker Palmgren fremtidens læring og hvilke fallgruver skolene bør unngå.

– I fremtiden må vi lære elevene mer enn bare pugging. For det nytter ikke lenger å spørre om hva to pluss to er når elevene kan spørre Google Home og få svaret. Vi må lære elevene ‘u-googelske’ måter å lære på. Det handler om å sette sammen kunnskapen du har i et større perspektiv. Det er denne kompetansen elevene trenger, sier Sørbye Larsen, og legger til:

– Å ha trygghet og risikovilje til å teste ut nye løsninger er avgjørende når vi snakker om fremtidens kompetanse.

Hør mer om fremtidens læring i ukens podkastepisode!


Sharing is caring:


Join 3,000 others at our next conference on September 23-24, 2020