<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

#15 Hvordan ser moderne arbeidsplasser ut?


Digitalisering endrer ikke bare kundeopplevelsen, men også hvordan vi samhandler på jobben. Hva kan du gjøre for å møte den nye arbeidshverdagen? Hør Christoffer Lokrheim i Microsoft og Tommy Johannessen i Lydbokforlaget sine tanker om dette i denne episoden.

Denne uken har podkaststudioet flyttet inn hos problemverkstedet Folk på Youngstorget, hvor mennesker og virksomheter løser samfunnsutfordringer i felleskap.

Det passer som hånd i hanske med ukens tema: Den moderne arbeidsplassen. Alle virksomheter preges i ulik grad av digitalisering, hvilket naturligvis får konsekvenser for arbeidsplassen og samhandling mellom kollegaer.

– Den moderne arbeidsplassen er et bredt begrep. Det kan handle om alt fra måten man jobber på, stedet man jobber fra eller hvordan samarbeider med kollegaene sine. Fellesnevneren er at vi tar i bruk nye, moderne verktøy for å ha mulighet til å gjøre mer enn det vi gjorde før, forteller Lokreim, før Johannessen legger til:

– Millennials og Generasjon Z er oppvokst med sosiale medier som Facebook og Snapchat, og er vant med en helt annen type kommunikasjon. Kanalene blir også tatt i bruk i større grad på jobb, og bidrar til en modningsfase for den moderne arbeidsplassen.


Sharing is caring:


Join 3,000 others at our next conference on September 23-24, 2020