<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abraham Foss: Derfor er den digitale revolusjonen en massiv utfordring – og mulighet

Mobilen brukes til alt og er helt sentral i alles behovspyramide. Teleoperatører er helt sentrale i å tilrettelegge alle disse tjenestene. Likevel kan ikke operatørene lenger alene leve av distribusjon, data, tale- og tekstmeldinger. Derfor er den digitale revolusjonen en massiv utfordring – og mulighet. Og den krever endringsevne, skriver Abraham Foss. 

Abraham Foss, Lederblikk

I en undersøkelse fra Norstat svarer nordmenn at det er tre ganger så viktig å ha med seg smarttelefonen på reise som tannbørsten.

Mobilen er blitt en Swiss Army-lommekniv med summetone. Du har hele verden i din lomme og kan styre hjemmet ditt selv uten å være hjemme, bruke mobilen til å betale for deg når du handler på butikken, oppdatere deg på nyhetsbildet eller kommunisere med venner og familie for å nevne noe. Listen er lang.

Revolusjonerte menneskers tilgjengelighet

Få kunne forestille seg denne voldsomme digitaliseringen. Det er ikke mer enn 10 år siden Apple lanserte sin første minidatamaskin, eller smarttelefon som den litt upresist kalles. 

I sin tid revolusjonerte mobiltelefonen folks tilgjengelighet; vi kunne plutselig ringes eller meldes uavhengig av hvor vi var. Med smarttelefonene ble internett og underholdning tilgjengelig. Vi som privatpersoner er avhengig. For bedrifter er tjenestene som kobles til smarttelefonen virksomhetskritiske. For Telia som selskap innebærer utviklingen enorme muligheter, men også betydelige utfordringer. Hvis vi ikke har en offensiv digitaliseringsagenda, risikerer vi at andre – og kanskje ukjente – aktører tar over vår plass.

Vår industri er kapitalintensiv i form av svært krevende utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Og baserer seg fortsatt på tydelige og nokså enkle forretningsmodeller. Før var det tale og SMS. I dag er det data. Det vil endres. Tjenester som bygger på kontroll over infrastruktur vil bli utfordret av aktører som tilbyr innhold og sømløs tilkobling mer uavhengig av tradisjonell infrastruktur. Smarte løsninger i en IoT-verden vil innføres i hjem, tjenester, produksjon og transport. Egentlig overalt i samfunnet.

Vi må utvikle oss sammen med våre kunder

Mange tjenester vil bli tilrettelagt med en mer kompleks kobling mellom «intelligensen i nettverkene» og et uendelig tilbud av kunde- og behovsspesifikke applikasjoner. Med intelligensen i nettverkene menes blant annet: 

  • Sikkerhetsaspekter
  • Evne til å følge brukere på tvers av ulike anvendelsesområder. 
  • Evnen til å ivareta personvern.
  • Evnen til å aggregere kunnskap og tilrettelegge innsikt av bevegelsene på nettet.

Hvorfor skal det være Google og ikke oss som gir økt verdi til våre kunder når vi på basis av stordata og lokal nærhet sitter på innsikt som setter oss i stand til å skreddersy kommunikasjonen med kundene. Vi må i større grad utvikle oss sammen med våre kunder og partnere; bli en digital tilrettelegger i folks liv.

Det store spørsmålet er hvordan vi på vår reise til å bli et moderne teknologiselskap kan bidra i denne digitale endringen.

Et åpenbart svar er at vi må utvikle digitale tjenester, kunnskap og nye verdiforslag/produkter på tvers av fagområder. Kanskje illustrert med at vi fremover vil ha ansatte med klingende titler som Content Evangelist, Network Insight Explorer, Scenario Builder eller Chief Experimentation Officer. 

Et like tydelig svar er at vi må jobbe sammen med både kunder og partnere på tvers av industri og bransje. Store som små. Og la det ikke være noen tvil: Det er vesentlig mer utfordrende å utvikle forretningsmodeller på tvers av ulike selskaper og industrier med ulike interesser og ukjent anvendelsesområder for ny teknologi. Vi erkjenner utfordringen, og er ydmykt nysgjerrige når vi utforsker flere partnerskap basert på denne tankegangen og ny teknologi, blant annet innen smart landbruk.

Må tilby bruker- og kundeopplevelser i verdensklasse

Det enkleste og vanskeligste svaret er likevel at vi må tenke og jobbe helt annerledes enn vi tradisjonelt har gjort. Det handler om å rive ned siloene i organisasjonen, koble egne medarbeidere og ansatte hos partnere og kunder sammen på  mer fleksible og selvdrevne måter. Vel så viktig som å utforske, teste og feile med ny innovativ teknologi er det å utforske, teste og feile med nye måter å samhandle på i organisasjonen.

I Telia har vi egne innovasjonskatalysatorer som blant annet bruker design sprints på alle deler av organisasjonen og på alle fagfelt. Og da vi for noen år siden vurderte – og fikk feedback fra alle deler i organisasjonen – om egnede interne kommunikasjonskanaler (motivert av e-posttyranniet), ble nye kanaler bare tatt i bruk ute i teknologiorganisasjonen uten videre byråkrati. Verktøy som etter hvert er blitt omfavnet av veldig mange i vår virksomhet. Noen verktøy kan vi styre, mens andre verktøy oppstår (heldigvis) av seg selv gjennom hvordan ansatte tilpasser seg.

Og hvordan skal vi så tjene penger? Vi vet at forretningsmodellen vil endre seg, men en ting er sikkert. I det konkurransepregede, globale markedet som vi opererer i, er det bare en overordnet driver. Vi må tilby bruker- og kundeopplevelser i verdensklasse, enten det er innhold, tjenester eller vår samhandling med kunder og partnere. Våre tjenester er kritiske. Og fremtidens digitale bruker vil velge den som evner å skape de beste og mest tilpassede kundereisene. Dagens teleoperatør vil dø ut, men vil oppstå som komplette digitale tilretteleggerselskaper. Der er tjenester og nettet er koblet som hånd i hanske og med et helt økosystem av aktører.