<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Steinar J. Olsen: Derfor gir rettferdig handel færre fattige

Siden 1990 har antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom blitt halvert. Ved hjelp av internasjonale avtaler og virksomheter som tar ansvar kan vi sammen sørge for at den forsvinner helt før 2030. Det skriver Steinar J. Olsen.

Steinar J. Olsen, LederblikkFortsatt lever hver femte person i utviklingsland for under to dollar dagen. Handel er et viktig redskap for utvikling, selv om det ikke er noe mål i seg selv. Men handel har utvilsomt vært viktig for å løfte mange ut av fattigdom.

Som forbruker kan du velge produkter fra virksomheter som tar etisk handel på alvor. Handel med utviklingsland hjelper lite om den holder folk nede i fattigdom.

Derfor har vi blant annet jobbet målrettet med sørge for at våre leverandører skal gi folk en lønn de kan leve av og sørge for at de fritt kan organisere seg.

Vil du lære mer om hvordan organisasjonen din kan skape bærekraftige forretningsmodeller for å møte fremtidens utfordringer? Finn ut mer om vår neste konferanse «The Future og Technology and Sustainability» den 26. september. Vi ønsker å gi deg riktig kunnskap for å skape et mer konkurransekraftig Skandinavia. 

 

Derfor publiserer vi fabrikklistene våre

Det er faktisk helt avgjørende at veksten som kommer i fattige land kommer hele befolkningen til gode og at tilvirkning av varer skjer på en måte som ikke skader miljøet i lokal eller global sammenheng.

I dag er det nærmest umulig for forbrukere å vite hvordan varer er produsert siden mange merkevarer tviholder på fabrikklistene. Derfor er full åpenhet viktig, slik vi også har tatt til orde for i en årrekke. Slik kan vi lettere unngå brudd på menneskerettigheter og vi gir forbrukerne større mulighet til å kunne se oss i kortene.

Det finnes flere merkeordninger i dag som skal hjelpe forbrukerne, men dessverre er det ingen som favner bredt nok. Det er svært krevende for de fleste av oss å holde oss orientert om hva de ulike ordningene betyr.

Med en felles merking av alle produkter vil det blitt lettere å ta bedre valg og det vil utvilsomt gagne mange som i dag ikke har en lønn å leve av.

LES OGSÅ: Steinar J. Olsen: På vei mot en sirkulær økonomi?

Utdanning hjelper fattige jenter

Men handel alene gir ikke nødvendigvis stor forbedring for de aller fattigste. Derfor er det også viktig med forskjellige former for bistand. Gjennom Strømmestiftelsen bidrar vi til utdannelse og mer selvrespekt for tusenvis av unge jenter i prosjektet Shonglap i Bangladesh.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolegang på grunn av fattigdom. Målet er å gjøre jentene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting.

Utdanningen er delt opp i tre:

1. Det første halvåret handler om bevisstgjøring. Her lærer de om helse, hygiene, menneskehandel og egne rettigheter.

2. Deretter følger et tre måneder langt lese- og skrivekurs.

3. Til slutt får de en enkel yrkesopplæring, så de kan sette i gang en virksomhet og tjene egne penger.

Skal vi lykkes med FNs bærekraftsmål, må vi tenke bredt. Vi er alle tjent med at vi lykkes.

Vil du lære mer om hvordan organisasjonen din kan skape bærekraftige forretningsmodeller for å møte fremtidens utfordringer? Finn ut mer om vår neste konferanse «The Future og Technology and Sustainability» den 26. september. Vi ønsker å gi deg riktig kunnskap for å skape et mer konkurransekraftig Skandinavia.