<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Johan Brand: Reodor Felgen er død, jordkloden er flat, og Petter Smart er smartest i bygda

Illustrasjonsfoto: Recuerdos de Pandora

Du trenger ikke eie havet for å seile det. Nordmenn må finne tilbake til evnen til å utforske, knytte kontakter og bygge en verden større enn sin egen bakgård. Det skriver Johan Brand.

Johan Brand, LederblikkJeg vet ikke hvorfor jeg er som jeg er, hvorfor jeg er villig til å satse alt, hvorfor jeg velger å hoppe av ting, hvorfor jeg er så plagsom prinsippfast, hvorfor jeg er plagsom på detaljer, eller hvorfor jeg er så selvkritisk…

Vi hører det igjen og igjen. Krisen er her, og endringer må skje. Digitaliser deg selv eller avgå med en langsom og analog død.

De som er sterke i troen på teknologiens dominans, lider av Silicon Valley`s eksponesialisme, men i all hypen ligger det et viktig budskap og en utfordring til oss alle.

Endring er noe vi konstant utsettes for. Og det er ikke noe nytt i det. Noen vil til og med kalle endringene for selve livet. 

De fleste er nå klar over at det skjer en akselererende utvikling av teknologi som sammenfaller med politiske endringer i samfunnet som vi ikke helt vet rekkevidden av. Det er derfor gode tider for dommedagsprofeter, hype-koret, og smarte konsulenter som vil selge deg løsningen på din voksende inkompetanse.

Opportunister, optimister og folk som elsker utfordringer, har også gode dager.

Hver dag lever vi våre liv digitalt gjennom plattformene til noen få store selskaper. Det er et problem. Derfor må vi ta tak i utfordringene lokalt. Vanene våre er sterkt knyttet opp til noen få aktører, som kvantifiserer deg, analyserer deg og bygger opp en digital modell av din personlighet og adferd. Ikke bare gjør de det på internett, men også i den fysiske verden. Dette er (strengt tatt) en utfordring de fleste av oss må ta meget seriøst nå. Hvordan skal vi lære oss å være bevisste digitale borgere? Og enda viktigere: Hvordan kan vi bygge selskaper som tar utfordringen seriøst?

 

Kunsterens metode

Vi har alle teorier om hvordan vi best kan løse problemer, hvordan vi lever våre liv, og hvordan gjør business. Det blir fort vårt modus operandi.

Jeg vil slå et slag for kunstnerens arbeidsmetode. For å kunne utfordre den verden vi ser og lever i, setter man seg selv rammer, regler og hindringer, som tvinger frem nye uttrykk.

  1. Still deg alltid spørsmål om du angriper problemer basert på vane?
  2. Kan du sette deg noen begrensinger som tvinger frem alternative måter å se problemet på?
  3. Så stiller du deg spørsmålet: Er jeg den beste personen til å løse dette? Og hvem har best forutsetninger? Hvis ikke det er deg, bør du finne den personen og samarbeid med vedkommende.

LES OGSÅ: Entreprenørens utfordring #1: Det å lede fra ingenting

 

Reisen er målet. De du treffer på reisen, gjør den enda bedre.

Vi må heie frem teamene som bygger selskaper. For ingen bygger selskaper alene. De færrest løser større komplekse problemer alene. Mennesker kan ikke overleve alene. Et enkelmannsforetak er en brikke i en kjede av selskaper. Det finnes ikke et geni som bygger et globalt selskap fra en kjeller alene, det heter «selskap» av en grunn.

Har du som mål å løse utfordringene og ha det gøy underveis. Da er bare å sette i gang med å bygge nettverk.

I Norge hyller vi Reodor Felgen. Det passer inn i vårt nasjonale selvbilde – den nøysomme oppfinneren med dialekt, ullsokker og enkle vaner i en låve på bygda.

Det er et paradoks at vi nordmenn egentlig er et sindig folk som liker best det som fungerer, tradisjoner og gamle vaner. Innerst inne mener vi fremdeles at skøyting egentlig ikke er ordentlig langrenn. Vi beundrer det romantiske bildet av de gamle gutta som sliter seg igjennom skogen, polfareren som oppdager nye forblåste iskapper med livet som innsats, men idealiserer helst det nøysomme geniet som løser nære og kjære oppgaver for seg og sine.

LES OGSÅ: Johan Brand: Oppdager du dette, er det på tide å bytte jobb

 

Derfor bør du se verdien av nettverk

Selskapsbyggerne – de som bygger verdier ved å sette  mennesker sammen i produktive nettverk med felles mål og bunnlinje, er garantister for velstand. De er mye bedre garantister enn død kapital i form av ikke gjenvinnbare ressurser. Selskapsbyggerne gjør en ting alle parter elsker: De holder folk i arbeid. Men enda viktigere: De holder oss aktive slik at vi kan forme den verdenen vi bor i – etter våre egne idealer – ikke idealer skapt i et ørkenområde på vestkysten av USA.

Faren for Norge, er denne forelskelsen i Reodor Felgen – den norske Petter Smart – som ikke skjønner verdien av nettverk. Han finner opp geniale løsninger til sine egne problemer i sin egen lille verden. Det å ta ansvar for andre, dele med andre, bygge løsninger i nettverk med andre – har alltid vært menneskets fortrinn. Det har alltid vært kilden til inntekter i Norge: For sjøfart, trevare, fiske og olje.

Vil du lære mer om hvordan selskapet ditt kan skape bærekraftige forretningsmodeller for å møte fremtidens utfordringer? Finn ut mer om vår neste konferanse «The Future og Technology and Sustainability». Vi ønsker å gi deg riktig kunnskap for å skape et mer konkurransekraftig Skandinavia. 

Analogien min er seiling

Den beste seilasen i livet er den du nyter underveis  – hvor det å seile i seg selv er nytelsen. Hvor fokuset er på vinden, havet og menneskene du deler båten med. Når du kommer frem, er det ikke det at du kom frem som er nytelsen. Hvor kort eller lang tid det tok. Men tilfredsstillelsen over at du klarte å sette pris på seilasen underveis. At du var tilstede å nøt hvert slag.  

Skal du stå til rors i ukjent farvann må du være komfortabel med det ukjente, og ha empati med de som kanskje ikke har den samme roen på/under reisen som deg selv.

Jeg har lært at jeg er avhengig av andre for å få til noe. Av den enkle grunn startet jeg EntrepreneurShipOne.

For ingenting skapes alene. Alt handler om nettverket – samspillet mellom mennesker. Det å forelske seg i andres ideer og evner, det å kunne se gleden i å få til noe – ut av masse løse tråder som finner sammen. Det er hele poenget. Og det er derfor vi jobber dag og natt for skape suksess sammen.

LES OGSÅ: Johan Brand: Ensidig fokus på salgsmål er raskeste vei over stupet

 

Vi må jobbe med elementene

Akkurat som i seiling, er samspillet mellom mennesker og natur essensen for å skape suksess, hvor man jobber med elementene på alle områder for skape behagelig, effektiv fremdrift.

EntrepreneurShipOne er for meg en måte bruke det brennende engasjement mitt i samspill med flinke mennesker. Det å koble ideer og mennesker i et større nettverk som gir dem slagkraft er den beste metoden for å få mennesker til å forelske seg i hverandres prosjekter. Jeg har også ståltro på at vi vil forelske oss i havet gjennom kunnskap og nysgjerrighet for det ukjente.

Havet, som dekker 71% av jordens overflate, er Norges kanskje største strategiske fordel. Vi har alle disse geniale menneskene som må kobles sammen for skape et nettverk som virkelig kan utrette noe. Vi kan bygge en plattform i Norge som muliggjør en global endring. For det trenger ikke kreve så fryktelig mye mer enn å utløse samarbeid mellom mennesker med felles verdigrunnlag og forståelse av suksess.

Man behøver ikke eie havet for seile det, og man behøver ikke eie alle plattformer og ideer for jobbe med dem. Man må bare lære seg å navigere dem.

Vil du lære mer om hvordan selskapet ditt kan skape bærekraftige forretningsmodeller for å møte fremtidens utfordringer? Finn ut mer om vår neste konferanse «The Future og Technology and Sustainability». Vi ønsker å gi deg riktig kunnskap for å skape et mer konkurransekraftig Skandinavia.