<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hege Skryseth: Hvilke verdier kan en digital plattform gi din bedrift?

Over de siste ti årene har bruken av plattformer ført til store endringer i forbrukerorienterte industrier. Nå erobrer plattformøkonomien også industrier som retter seg mot forretningssegmentet. Det skriver Hege Skryseth. 

 

Hva er en digital plattform?

Hege Skryseth, LederblikkBegrepet «digital plattform» brukes i dag om alt fra rene dataplattformer til mer avanserte digitale plattformer. Det som er felles for de fleste, er at de benytter skyteknologi til å gjøre ulike oppgaver enklere.

De enkleste dataplattformene, som DropBox, er utviklet for å gjøre én enkelt funksjon enklere og mer tilgjengelig. De mer avanserte plattformene kan vi se på som industriens svar på App Store: Mange ulike selskaper kan utvikle innhold på en slik plattform. Men eieren tar ansvar for å utvikle og integrere den grunnleggende funksjonaliteten. Som for eksempel lagring, sikkerhet, utviklingsmetodikk og mer avanserte digitale tjenester, på tvers av alt innhold.

Dette betyr at utviklerne kan fokusere på å utvikle og oppdatere de funksjonene de ønsker uten å måtte tenke på alt det praktiske utenom. Dermed kan et selskap som benytter en slik plattform, få sine produkter raskere og rimeligere til markedet.

Hva er viktigst når du skal velge digital plattform?

Åpne standarder og et åpent økosystem:

Åpne standarder gjør det raskt og enkelt å integrere alt fra applikasjoner til systemer og andre digitale plattformer. Hvis plattformen har et åpent økosystem, kan dine utviklere oppdatere og utvikle egne applikasjoner direkte på plattformen i samarbeid med plattformeieren, partnere eller andre som benytter plattformen.

(Innlegget fortsetter under videoen)

Datahåndtering

En digital plattform bør kunne håndtere både historiske data og sanntidsdata. Hvis den også gir deg eierskap og tilgang til dine egne data, vil du selv kunne benytte dem til for eksempel avansert analyse og blir mer uavhengig av plattformeieren.

(Innlegget fortsetter under videoen)

Tilrettelegging

Med en plattform som tilrettelegger for bruk av ulike teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og avansert analyse, vil du få størst samlet utbytte av plattformen, blant annet i form av reduserte kostnader og større effektivitet.

Skybaserte løsninger er fremtiden

Skybaserte løsninger er fremtidens måte å levere applikasjoner på. Og plattformtjenestene gjør det mulig for oss å benytte iterative prosesser slik at vi kan lære og utvikle ut fra de erfaringene vi gjør underveis. Dermed kan brukerne få oppdateringer og ny funksjonalitet mer fortløpende.

Vinn-vinn for alle parter

Det er mange gode grunner til å benytte en digital plattform. Mange, spesielt mindre, selskaper velger en digital plattform til applikasjonene sine fordi innholdet på plattformen blir sett av mange. Med andre ord når de ut til markeder de ellers ikke ville nå.

Mer etablerte selskaper benytter gjerne digitale plattformer for å øke effektiviteten og redusere kostnadene sine. I mange tilfeller oppdager de også at andre kan ha nytte av det de har utviklet. Da kan de benytte plattformen til å kommersialisere det og oppnå ytterligere gevinst.

Sist, men ikke minst, gjør en plattform som samler teknologi og tjenester på tvers av leverandører, det mulig for alle som benytter den, å hente ut enda større gevinster. Og de større gevinstene gjør det interessant for flere å utvikle ny funksjonalitet – som i sin tur gir enda større gevinster. En digital plattform kan på denne måten bli en innovasjonsarena.