<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hege Skryseth: Slik kommer droner til å effektivisere industrien

– og gi en sikrere og mer miljøvennlig fremtid. 

Droner spiller en stadig større rolle i transformasjon av industrien – og med god grunn. De kan gi store besparelser, bedre sikkerheten markant og redusere belastningen på miljøet, skriver Hege Skryseth.

 

Hege Skryseth, Kongsberg DigitalOlje- og gassindustrien utfører mye arbeid på store havdyp. Dette er kostbart arbeid som i mange tilfeller medfører sikkerhetsrisikoer og belaster miljøet. I strømbransjen går store summer med til å overvåke strømnettet og analysere bilder for å avdekke feil. Og i maritim sektor er inspeksjon av store tanker og fartøy en risikofaktor 

Raskere, rimeligere og tryggere med droner

Automatisering, droner og kunstig intelligens vil gi store gevinster på disse og mange andre områder. Enkelt sagt kan vi benytte droner til å foreta inspeksjoner oftere, raskere og rimeligere uten å utsette mennesker for fare – også i utilgjengelige, farlige eller helseskadelige miljøer.

De fleste droner vil bli brukt til overvåking ved hjelp av innebygde kameraer, infrarøde sensorer, radar eller sonar. Ved hjelp av maskinlæring kan disse dronene eksempelvis navigere og lage kart i ukjent terreng, navigere innendørs og tolke data fra sensorer på installasjoner. De kan også identifisere datamønstre og vurdere om det er uregelmessigheter som tyder på feil.

Kostnadseffektiv utbygging og inspeksjon på store havdyp

Selskaper i olje- og gassindustrien må legge rørledninger og installere brønnhoder med ventiltre på store havdyp. Med undervannsdroner – eller AUV-er (autonomous underwater vehicles) – kan de fremstille detaljerte kart over havbunnen før de påbegynner dette arbeidet. Resultatet vil være kostnadseffektiv utbygging som forstyrrer havmiljøet minst mulig.

Det er også mulig å benytte undervannsdroner til å inspisere rørlinjer og andre undervannsinstallasjoner. Men utviklingen går raskt, og i fremtiden kan slangeroboter håndtere mye av dette arbeidet.

(Innlegget fortsetter under videoen) 

Slangeroboter blir kalt havbunnens vaktmestre: De bor i nærheten av installasjoner de overvåker på havbunnen. De kan også utføre lettere vedlikehold på installasjonene. Dette gjør at man kan redusere bruken av større undervannsfartøyer som er dyrere i bruk. Samtidig blir sikkerheten bedre. I tillegg kan man inspisere et anlegg raskere hvis det for eksempel er mistanke om gasslekkasje. I dag kan slike mistanker medføre at et anlegg blir stengt i en uke eller mer før det er mulig å sende ut mannskap til å inspisere og gjenåpne det.

(Innlegget fortsetter under videoen)

Droner kan revolusjonere strømbransjen

Autonome, flygende droner kan revolusjonere strømbransjen. Dronene inspiserer strømnettet og tar bilder fra luften. Bildene blir deretter lastet opp i skyen og analysert. Dette er en jobb droner og avansert analyse kan gjøre raskere, sikrere og mer nøyaktig enn mennesker.

I kjølvannet av orkanen Irma tidligere i år brukte norske eSmart Systems denne teknologien til å hjelpe amerikanske strømselskaper. Droner og kunstig intelligens sørget for at tusenvis av amerikanere fikk strømmen raskere tilbake. De gjorde også opprydningsarbeidet tryggere for dem som jobbet med å få infrastrukturen opp igjen.

(Innlegget fortsetter under videoen) 

Flygende droner kan utføre flere andre oppgaver: De kan for eksempel levere mindre pakker til skip. De kan foreta oppmålinger, kvalitetskontroll og inspeksjon av vindmøllevinger og solcelleanlegg. Og de kan inspisere trange rør og store tanker på skip og offshore-installasjoner. I dag utfører mennesker disse oppgavene manuelt.

The sky is not the limit

Jeg tror den enkleste måten å forstå hvilke muligheter droner gir, er ved å tenke på dem som fjernsensorer: De kan forflytte seg over store avstander og samle data som vi kan bruke senere.

Det er fortsatt visse utfordringer knyttet til å benytte autonome droner, men utviklingen går raskt. Selv om autonome droner ikke blir et vanlig syn de nærmeste årene, vil de uten tvil komme til å generere enorme datamengder. Avansert analyse av disse data vil gi økt sikkerhet, skåne miljøet, bedre vedlikeholdet og gi store kostnadsbesparelser ved hjelp av avansert dataanalyse.

Autonome droner vil gi oss grenseløst mange muligheter i fremtiden.

The sky is not the limit.