<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Steinar J. Olsen: Alle har et ansvar for å gjøre verden litt mer bærekraftig

Vi må bli stadig bedre. Ikke bare fordi vi er en kommersiell virksomhet, men fordi klimatrusselen utgjør en fare vi alle må ta på alvor. Men hvordan? Det skriver Stormberg-gründer Steinar J. Olsen.

Steinar J. Olsen, LederblikkHvordan vet vi om det vi gjør i dag fører oss dit vi vil være i framtiden? Virke og LO har gjort et forsøk på å tegne et veikart for hvor handelen må gå for å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050.

Ifølge FN er handelen den bransjen som i størst grad bidrar til global utvikling og fattigdomsbekjempelse. Mange hundre millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom fordi vi handler mer og mer over grensene. Og med økt levestandard i stadig flere utviklingsland følger det med muligheter til å aktivt bekjempe både klimaendringer og miljøutfordringer.

Handel i seg selv fører ikke til store utslipp til miljø og klima. Denne kombinasjonen gir store muligheter og et stort ansvar. Det kommer nye forretningsmodeller og vi får en stadig større sirkulær økonomi hvor ressursene gjenbrukes.

Må gjøre det enkelt å ta de grønne valgene

Vi vet at forbrukermakten er stor, og derfor må vi gjøre det enkelt for forbrukeren å gjøre de grønne valgene. I dag finnes det et stort antall ulike merkeordninger, og det er vanskelig å orientere seg i jungelen av gode hensikter.

Hvor står Stormberg i dag? Vi har siden 2008 klimanøytralisert både egen virksomhet, alle produktene vi selger og kundens bruk av produktene. I tillegg har vi en panteordning som gir kunden mulighet til å forlenge livet på produktet sitt.

Vi har et aktivt engasjement for etisk handel og forbedring av forholdene for arbeidere nedover i leverandørkjeden. Og vi bruker stadig mer resirkulerte materialer i produktene våre. For å nevne noe.

Derfor bruker vi et grønt kompass

Samtidig sier WWF at vi samlet sett bruker over halvannen gang det jorda naturlig produserer hvert år. Kinesiske tekstilarbeidere jobber for mye overtid og får for lite i lønn. Mesteparten av verdens klesproduksjon ender opp i restavfallet i stedet for til gjenbruk og resirkulering. Og klær inneholder fortsatt kjemikalier som ikke hører hjemme i fremtiden.

Derfor må vi navigere aktivt etter et grønt kompass for å møte våre egne og jordens krav til 2050.

Heldigvis har vi en misjonserklæring som sier at vi på veien til 100-årsdagen skal gjøre verden til et litt bedre sted. Sammen med et verdigrunnlag bestående av både bærekraftig, inkluderende og innovativ så burde kompasset være vel på plass. Den kontinuerlige utfordringen er å sjekke kompasset ofte nok til at beslutningene som tas peker riktig vei – peker fremover.

Vi tror ikke at det blir en enkelt vei frem til målet. Vi har gjort feil før og vi vil gjøre feil igjen. Det kan oppstå hindre som vi må rundt og ikke kommer over. Reisen og jobben skal vi uansett gjøre selv, men vi er avhengige av at myndighetene kommer sterkere på banen og legger bedre til rette for å gi grønn konkurransekraft.

Første bud er at det offentlige må gå foran som det beste eksempelet. Så må det reguleres mer for å tvinge bakstreverske bedrifter til å ta grep og premiere god grønn praksis. Den grønne konkurransekraften må bli sterkere. Det skal lønne seg for både kunden, produsenten og leverandøren å levere på grønn handel.

Vi i Stormberg liker å si at små turer også er store, men de største turene er fortsatt størst. Veien frem til 2050 blir en av de helt store for oss og for resten av næringslivet. Vi har intet annet valg enn å lykkes med å komme i mål.