<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan skaper du en vinnende bedriftskultur? Og hvordan får du 50 prosent kvinner i ledende stillinger? Dagens gjest er hotellkongen, Petter Stordalen.

— Jeg kan ikke snakke om likestilling hvis selskapet mitt har 30 prosent kvinner i ledende stillinger. Men når jeg har over 50 prosent, kan jeg fortelle hvorfor det ble sånn, forteller hotellkongen.

I episode #71 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’ snakker Petter Stordalen om viktigheten av å tenke annerledes. Verdien av mangfold og kultur. Erfaringene med endringsledelse og teknologi. Men mest av alt: Hvorfor ikke penger skaper store selskaper.

Petter Stordalen er en norsk hotelleier, eiendomsutvikler, investor og kunstsamler. Stordalen eier Strawberry, et konsern med 10 selskaper som opererer innenfor ulike forretningsområder som eiendom, finans, hotelldrift og kunst. I tillegg støtter konsernet utvalgte initiativ og organisasjoner.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn


Sharing is caring: