<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

— Hvis vi kobler en bra offentlig sektor, med et innovativt næringsliv og blir flinkere til å samarbeide — så er det det vi skal leve av i fremtiden, forteller avdelingsdirektør i DiFi Jens Nørve.

Nørve har spennende erfaring fra etableringen og utviklingen av Direktoratet for forvaltning og ikt (DiFi) og er et godt eksempel på en fremoverlent leder i det offentlige. Samfunnsoppdraget til DiFi er å modernisere og omstille offentlig sektor, i tillegg til å forvalte de nasjonale felleskomponentene, Digital postkasse, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. DiFi-lederens erfaring er at vi må bli rausere med hverandre og jobbe for mer samarbeid, gjenbruk og deling.

I episode #52 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’ møter vi avdelingsdirektør i DiFi Jens Nørve. Sammen med Silvija Seres snakker de innovasjon og digitalisering i det offentlige, tverrfagelig samarbeid, helter og hvordan vi kan bli best i verden.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: