<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvert år sender han 7.000 studenter ut i arbeidslivet. Nå vil rektoren ved landets største høgskole at studentene går inn i arbeidslivet med grunnleggende forståelse i teknologi. 

I episode #38 av ‘De som bygger det nye Norge’ møter du rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice. Sammen med programleder Silvija Seres snakker de om dagens og fremtidens skole, livslang læring og hvordan man kan frigjøre seg fra klassiske strategier og modeller.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: