<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan velferdstjenester som Nav vil fungere i fremtiden? Og hvordan ansette de riktige kandidatene til å bygge verdens beste velferdstjenester? I dagens episode møter du Torbjørn Larsen som for to år siden fikk “Norges mest krevende IT-jobb” — IT-direktør for Nav.

Larsen skulle rydde opp i Navs mislykkede IT-satsning, der 12 IT-systemer og 340 undersystemer skulle digitaliseres. I episode #20 deler han hvordan han løste utfordringen. Han deler også hans perspektiver på hvordan du skal vurdere om oppgavene skal gjøres in-house og hva som skal bli outsourcet.


Sharing is caring: