<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan kan det offentlige være med på å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom innkjøp? Og hvordan kan teknologi være løsningen på endringene som skjer? I dagens episode møter du Håkon Haugli i Abelia.

– Det blir sagt at lyspæren ble ikke til gjennom en gradvis utvikling av stearinlyset. Det synes jeg er en god beskrivelse av hva innovasjon er. Det er også slik anbud bør utformes, forteller Haugli.

I episode #15 av podkastserien prater Håkon Haugli om hvordan staten som oppdragsgiver kan være med på å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom offentlige innkjøp. Han snakker også om hva politikerne bør gjøre for å bistå næringslivet i endringsprosessen. 

Abelia representerer næringer innefor IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Håkon Haugli har god oversikt og spennende perspektiver på viktigheten av disse næringene i fremtidens Norge.


Sharing is caring: