<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vet du hva LUR-arter er? Eller at sjøpølse er verdens mest verdifulle produkt? I dagens podkastepisode snakker vi om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap med viserektor ved UiT, Kriss Rokkan Iversen.

I episode #97 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge med Silvija Seres’ snakker Iversen om marin ressurs og verdiskaping. Hun kommer også med konkrete eksempler på ressursene vi ikke utnytter i havet og hvorfor dette er viktig for fremtiden.


Sharing is caring: