<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvilke konkrete tiltak kan du gjøre for å bli mer bærekraftig? Og hvordan kan vi jobbe for å skape en bærekraftig fremtid for Norge? I dagens episode møter du bærekraftdirektør i DNV GL Group, Bjørn Kjærand Haugland.

— Vi er en av de første bedriftene som er med på å utvikle den elektriske fergen, forteller han.

I episode 87 av podkastserien 'De som bygger det nye Norge med Silvija Seres' snakker Haugland om bærekraft og hvordan vi må jobbe mot en grønnere fremtid. Du kan også høre bærekraftdirektøren snakke om hvordan han tror vår energifremtid ser ut, hvorfor Norge bør vise verden hvordan man regulerer ny teknologi og når han tror at halve bilparken blir elektrisk.

 


Sharing is caring: