<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seks etiske prinsipper for kunstig intelligens

Du har kanskje allerede merket at applikasjonene og nettbutikkene du besøker bruker kunstig intelligens? Men visste du at det også brukes i McDonalds egen «drive-thru», av arbeidstilsynet og av brannvesenet i Vestfold? 

 

— Kunstig intelligens er overalt, uten at vi vet om det, forteller adm.dir. i Microsoft, Kimberly Lein-Mathisen.

Microsoft-sjefen mener det er bra at vi ikke merker hvor mye kunstig intelligens som blir brukt rundt oss, men at det tvinger oss til å mestre og forstå kunstig intelligens. Her deler Microsoft-sjefen hvordan etikken rundt kunstig intelligens bør være i seks punkter. 

— Vi må bestemme hvordan vi skal bruke det, og om eller hvordan vi kan kontrollere det, forklarer hun.

Muligheter med kunstig intelligens


Microsoft slapp i september 2018 nyheten om en kommende lansering av nye bedriftsapplikasjoner som skal hjelpe bedriftskunder å benytte seg av kunstig intelligens til å forutse og løse utfordringer.

Microsoft-sjefen mener kunstig intelligens vil bli vår tids beste historie, men at det krever at vi bruker den til å styrke menneskelig oppfinnsomhet.

Mulighetene med kunstig intelligens er mange og kan bidra til å løse store samfunnsproblemer, men det stiller også krav til kritisk sans.

— Sterke etiske prinsipper, nye lover, arbeidslivsreformer og opplæring må på plass for at flest mulig skal få best mulig utbytte av kunstig intelligens. Samtidig ser vi at verktøyene vi nå er i ferd med å skape, er så kraftige, så annerledes og så nyskapende, at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Disse endringene må styres til fellesskapets beste for at den nye teknologien skal få aksept og anvendelse i samfunnet.

Seks etiske prinsipper 

Microsoft har identifisert seks etiske prinsipper som de mener bør ligge til grunn for bruk av kunstig intelligens. 

— Det er rettferdighet, pålitelighet og trygghet, personvern og sikkerhet, inkludering, åpenhet og ansvarlighet. Teknologiutviklere og brukere bør dele beste praksis for hvordan disse prinsippene kan forstås, håndheves og ivaretas i sammenhengen kunstig intelligens og nye teknologiske muligheter, forteller Lein-Mathisen.

Skjermbilde 2018-10-09 kl. 12.59.18