<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

#11: Fisk, teknologi og bærekraft

Teknologisjefen i Optimar tror bedrifter i nærings- og oppdrettsnæringen vil slite i fremtiden om de ikke har evnen til å tilpasse seg nye markedsmodeller.

 Til syvende og sist handler alt om fiskens velferd, sier Peder Stette i Optimar:

– Og lønnsomhet – for fiskevelferd er lønnsomhet. Mindre dødelighet, fisken har det bedre og får en bedre kvalitet og etikken i det hele blir bedre.

Kine Berlid Norheim i nettverkskatalysatoren NExTdigital, mener at bransjen være bærekraftsrettet for å tiltrekke seg de beste hodene.

 – Hvis du ikke er opptatt av bærekraft, klarer du ikke å rekruttere talenter slik som dagens samfunn er. Skal det være interessant å jobbe for noe må det være fokus på bærekraft.

Hvordan kan teknologi endre et av verdens eldste yrker? I denne episoden reiser teknologientustiast Christian Brosstad til Alnes fyr på Sunnmøre for et dypdykk i fiske- og oppdrettsnæringen. Hør Stette og Norheims tanker om bruken av maskinlæring og big data-næringen, og hvordan de skal nå målet om fem millioner tonn laks i året fra 2050.


Sharing is caring:


Join 3,000 others at our next conference on September 23-24, 2020