<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan leder man et team med 30 ulike nasjonaliteter? Og hvordan bygger man smarte byer? I episode 58 møter du daglig leder i Snøhetta, Tonje Frydenlund.

— Vi ønsker å ha mange ulike kulturer og nasjonaliteter som jobber sammen hos oss. Slik får vi et mangfold som utfyller hverandre på kompetanse, synspunkter og på bakgrunn. Slik har vi har en bred tilnærming til de utfordringene vi står overfor, forteller hun.

Frydenlund startet i Snøhetta i 2001 og er utdannet landskapsarkitekt ved NMBU og Cal Poly State University i California, USA. Hun har vært en del av ledelsen i Snøhetta siden 2004 og daglig leder siden 2013.

Snøhetta er et internasjonalt arkitekt-, landskapsarkitektur-, interiørarkitektur- og designfirma med kontor i Oslo og New York. Firmaet er mest kjent for Biblioteket i Alexandria i Egypt og operabygget i Bjørvika i Oslo.

I episode #58 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’ snakker Silvija Seres og Tonje Frydenlund om fremtidens arkitektur, mangfold og teknologi. Du kan også høre mer om smarte byer og hjem, og hvordan man bygger dem.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: