<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er det mulig å få kreft til å gå fra en dødelig til en levelig sykdom? Og hvordan utvikler man personlig medisin som er skreddersydd til pasientens biologi? I dagens episode møter du daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg.

I episode #94 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge med Silvija Seres’ får du vite hvordan en av verdens beste forsknings- og industriklynge innen kreft arbeider med å forbedre livene til kreftpasienter. Hvordan digital teknologi endrer hvordan vi forstår og behandler kreft og hvordan de bruker globale tilkoblinger og nasjonale fordeler for å få riktig behandling, til rett pasient, til rett tid.


Sharing is caring: