<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan bygger du broer mellom generasjoner og kulturer? Og hvordan skaper du endringsagenter? Dagens gjest er grunnlegger av InterBridge, Nassima Dzair

— En endringsagent er proaktiv, tilpasningsdyktig, løsningsorientert og er kulturelt intelligent, forteller Dzair.

Hun er en sosial entreprenør, flerspråklig global statsborger og grunnlegger av InterBridge. Her kurser hun ungdom mellom 12 og 18 år til å bli endringsagenter. Målet er at ungdommene tar samfunnsansvar i sitt lokalmiljø, men med et globalt perspektiv.

I episode #75 snakker Dzair om hvordan hun skaper endringsagenter for et mer inkluderende og bærekraftig samfunn. Hun snakker også om sosialt entreprenørskap, flerkulturell kompetanse og hvordan vi alle sammen kan bli bedre problemløsere.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: