<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blir det billigere eller dyrere å holde oss i live? Og hvordan sikrer vi en helsetjeneste som er god og relevant for alle? I dagens episode møter du departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen.

— Helsetjenestene må bli mer effektive etterhvert som behovene vokser. Et av de viktigste svarene vi har, er at vi må bli bedre til å bruke de digitale verktøyene. Pasienten må komme mer i førersete og ta ansvar for egen helse, forteller han.

Larsen er utdannet lege og har lang erfaring i helseforvaltningen. Han var helsedirektør i to åremålsperioder før han i 2013 gikk over til stillingen som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

I episode #70 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’ møter du departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Bjørn-Inge Larsen. Sammen med Silvija Seres snakker de blant annet om fremtidens helsetjenester. Hvorfor helse og IT er vanskelig, helsedata og utfordringene med legemiddelindustrien.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: