<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

— Det skjer endel datakriminalitet i Norge, forteller Christophe Birkeland. I dagens episode forteller han om hva som er de største truslene og hvordan du kan beskytte deg mot dem.

— Den store utfordringen i dag er at dataangrep er lette å gjennomføre, men veldig vanskelige å etterforske og påtale, forteller Birkeland

Christophe Birkeland er for tiden CTO og administrerende direktør i Symantec Norway — et høyteknologisk utviklingslag på avansert malwareanalyse og trusselforskning.

Han har en PhD fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har arbeidet som forsker og prosjektleder i den norske etterretningstjenesten. Birkeland er også skaperen av det norske advarselssystemet for digital infrastruktur (VDI) og har jobbet som CTO i Norman, Norman Shark og Blue Coat.

I episode #63 av podkastserien 'De som bygger det nye Norge' møter du ekspert på data- og informasjonssikkerhet, Christophe Birkeland. Sammen med Silvija Seres snakker de om hvordan datakriminelle angriper, de siste store dataangrepene og hva de ulike begrepene innenfor datasikkerhet betyr. Du kan også høre om de 10 viktigste virusene som har truffet oss de siste årene.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: