<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva har vært fellestrekkene mellom gjestene av podkastserien og hvem av gjestene har inspirert og motivert Silvija Seres mest?

I dagens episode har gründer av Oslo Business Forum Christoffer Omberg tatt over programlederrollen og intervjuer Silvija om hennes erfaringer med første sesong av 'De som bygger det nye Norge'.

Her finner du de fem mest populære podkastepisodene fra 'De som bygger det nye Norge'

Følg oss på:

Facebook, Instagram, Twitter , LinkedIn og obforum.no


Sharing is caring: