<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du en jobb der det er behov for å tenke nytt, annerledes og sirkulært på nye forretningsmodeller? I dagens episode kan du lære mer om delingsøkonomi og sirkulærøkonomi. Gjest i episode #26 er Cathrine Barth.

– Neste stegs industrialisering handler om å utvikle forretningene til mer bærekraft og bedre økosystemer som henger sammen, sier Barth.

Hun er spesialrådgiver innen grønn vekst og daglig leder i Circular Norway. Målet er å drive overgangen fra lineær til sirkulæøkonomi, knytte oss til europeiske spesialistmiljø og løfte fram mulighetene og danne nye forretningsområder tilknyttet norsk grønn vekst. I episoden deler Barth hennes teknikk for hvordan mennesker bedre kan jobbe sammen mot noe ukjent, og samtidig være enige om målet.


Sharing is caring: