<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan kan staten være en viktig støttespiller for bedrifter? Og hvordan kan vi ha en velutviklet infrastruktur når internet of things og autonome biler kommer? Det svarer samferdselsminister fra FrP, Ketil Solvik Olsen på.

I episode #18 av podkastserien 'De som bygger det nye Norge' snakker Olsen om særnorske fordeler i den digitale transformasjonen og viktigheten av velutviklet infrastruktur. Samferdselsministeren har ansvaret for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportsamferdsel i hele landet; et felt der det kommer store endringer de neste årene.

 


Sharing is caring: