<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan kan du ha et aktivt forhold til sluttbrukers endring av adferd og behov i B2B? Og hvordan skaper du nye forretningskonsepter? Dagens gjest er Jan Eyvin Wang i rederiet Wilhelmsen.

– Jeg tror det går mye på kulturen i selskapet; at man ser en mulighet. «Her er det ett eller annet som skjer, her kan vi finne en plass og rolle». Vi gjør mye for den maritime næringen. Vi leverer en tjeneste eller produkt til halvparten av alle båter som finnes på denne jorden, forteller han.

 I episode #14 av podkastserien 'De som bygger det nye Norge' snakker Wang om hvordan Wilhelmsen har drevet med tradisjonell rederivirksomhet, men har funnet andre forretningsmodeller og blitt leverandør til båter og NATO-øvelser. 


Sharing is caring: