<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

– Vi må forstå at det går veldig, veldig fort

 

I tredje episode av podcasten «Fremtidens teknologi og ledelse» har vi tatt en prat med Ida Faldbakken, partner i Nordic Impact og prosjektleder for Katapult Future Fest, for å få innsikt i hennes tanker rundt teknologi.
– Vi lever i en digital verden. Gjennom en smarttelefon eller iPad kan man bruke digitale læringsverktøy som kan tilby flere utdannelse enn som har fått det tidligere. En større del av verdens befolkning kan skaffe seg utdannelse, og som også da kan starte sine egne bedrifter, være entreprenører og ta et større grep om sin egen hverdag og liv, sier Faldbakken. 

«Vi må være flinkere til å markedsføre»

Ida er engasjert når hun prater, og har med årene meldt seg på i samfunnsdebatten for å bidra rundt blant annet entreprenørskap, teknologi og Oslo. Hun er ute med pekefingeren for å varsle om at vi må ta tak for å opprettholde den levestandarden vi har i dag.
 
– Vi har et utrolig godt samfunn, vi har utrolig mange gode trygde- og velferdsordninger, vi har et godt virkemiddelapparat som skal være med å støtte nye næringer og oppstartsselskaper. Vi har også en levestandard og en forventning om inntjening som er tuftet på 30 år med god oljeøkonomi.
 
– Vi må nok være flinkere til å markedsføre. Høyteknologi er ikke like sexy på den måten som for eksempel Spotify, eller Klarna, eller andre, rene digitale løsninger. Norge bør bruke det fortrinnet vi har med å være verdensledende innenfor ingeniørkunnskaper, blant annet.

Stereotypene må oppheves

Som en av få kvinner som tør å ta en posisjon i samfunnsdebatten om kvinner i teknologibedrifter, ser Ida muligheter fremfor utfordringer.
 
– Jeg synes vi er på en veldig positiv trend, at det i hvert fall snakkes om og at det bevisstgjøres i større grad enn tidligere. Nå er teknologi ikke bare sånn vill koding og nerding, der stereotypen med gutter som sitter og spiller eller bare sitter og spiser pizza i kjelleren og koder i kjelleren hjemme hos mor – de stereotypene må jo også oppheves, og fortelles at man kan gjøre veldig mye med teknologi, at det er skapende og gøy.
 
Hør tredje episode av Oslo Business Forums podkast her:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]